Matlab-Simulink’te Arduino Kullanmak

Arduino İçin Matlab Ve Simulink Destek Paketinin Kurulması

MATLAB programı ile Arduino haberleşmesini sağlamak ve veri toplayıp değerlendirmek için Arduino kütüphanesinin MATLAB’a eklenmesi gerekmektedir. Bu tanımlamalarla ilgili olarak aşağıda gerekli açıklamalar yapılmıştır. MATLAB programını açtıktan sonra Home menüsü içindeki Add-Ons düğmesi tıklandıktan sonra Get Hardware Support Packages seçeneği seçilmelidir.

Açılan pencereden Install from Internet seçeneği seçilerek ileri düğmesi tıklanır. Desteklenen paketler listesinden Arduino bulunur.

Arduino seçildiğinde pencerenin sağ tarafında kurulacak paketler onay kutuları seçilerek paketlerin download edilir.

Matlab içinden Arduino’ya bağlanmak için “a=Arduino(‘com3’,’Uno’) kod parçasının yazılması gerekir. Bu aşamadan sonra Arduino için tanımlanmış kodlar yazılarak Arduino kontrol edilebilir.

MATLAB içinde Analog sinyalleri elde etmek için “readVoltage” komutu kullanılmaktadır. Kaynak: https://www.mathworks.com/videos/using-matlab-and-arduino-to-acquire-analog-signals-100739.html

Matlab Simulink içerisinde Arduino kontrolü için Simulink penceresinde “Simulink Support Package for Arduino Hardware” seçilerek kullanılabilecek Simulink kontrollerine erişilmektedir.

https://www.mathworks.com/matlabcentral/mlc-downloads/downloads/submissions/32374/versions/27/download/zip