Dersliklerin Aydınlık Seviyeleri

Dersliklerin Aydınlık Seviyelerinin Belirlenmesi ve Standartlarla Karşılaştırılması

Aydınlatma nesnelerin ve çevrenin gereği gibi görülmesini sağlamak amacıyla ışık uygulamaktır. Aydınlatmada doğal aydınlatmanın yeterli olmaması halinde yapay aydınlatma yapılarak görsel konforun sağlanması amaçlanır. Aydınlatma ve ışığın insan üzerinde fizyolojik ve psikolojik olarak olumlu etkilerinin olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bir mekânın doğru aydınlatılması ile fizyolojik ve psikolojik açılardan görsel konfor koşullarına ulaştırılması önemlidir. Aydınlatmanın tam bir çözüm sunabilmesi için, ortamın kullanım amacına hizmet eden görsel ölçütleri yerine getirmesi gerekir. Aydınlatılan mekânın her noktasında aynı aydınlık seviyesini yakalamak zordur. Bu yüzden aydınlık seviyesi belirli sınırlar içinde olmalıdır. Minimum ve maksimum değerler arasında büyük farklar olmamalıdır. Doğru aydınlatmanın tasarlanması sonucunda iş verimi artacak, gereksiz yorgunluklar, baş ve göz ağrıları, sinirlilikler ortadan kalkacaktır. Bu sebeple doğru aydınlatma eğitim kurumlarında sınıf, atölye, laboratuvar gibi ortamlarda öğrencinin daha verimli eğitim almasını sağlayacağı açıktır.

Bu çalışmada Yüksekokul Ölçme Laboratuvarı, PLC Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarları, Çizim sınıfları ve dersliklerde aydınlık seviyeleri periyodik olarak günün belli saatlerinde Lüksmetre ile ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar tablolar ve grafikler ile yorumlanmıştır. Her bir mekânın kullanım amacına göre aydınlık seviyeleri belirlenmiş standartlarla karşılaştırılmıştır. Dersliklerin ışık dağılımlarının çok dengesiz ve yetersiz olduğu belirlenmiştir. Günün farklı saatlerinde doğal ışığın yetersiz kalması nedeniyle yapay ışık kullanılması gerektiği belirlenmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda görsel konforun sağlanabilmesi için dersliklerde aydınlatma tasarımlarının iyileştirilmesi ve akıllı aydınlatma sistemlerinin uygulanmasının faydalı olacağı tavsiye edilmektedir.

This shortcode LP Profile only use on the page Profile