Encoder ve PIC16F877 ile Turmetre

Artırılan Encoder kullanarak PIC16F877 ile Seri Porttan Motor Devrinin Okunması 

Döner makinelerin devir sayılarının bilinmesi hız kontrol uygulamalarında oldukça önemlidir. Devir sayılarının ölçülmesi için kullanılan ölçü aletleri turmetre olarak adlandırılır. Devir ölçülmesi turmetrelerin yanında, makinenin miline bağlanan ve analog çıkış veren takojeneratörler ile, yine makinenin miline bağlanan ve sayısal çıkış veren enkoderler ile de ölçülmektedir. Bu çalışmada; devri ölçülmek istenen makinenin devir sayısı, artırılan enkoder kullanılarak PIC 16F887 mikroişlemci aracılığı ile seri port üzerinden bilgisayara gönderilmiş ve gerçekleştirilen Turmetre yazılımı ile devir okunmuş ve devir/zaman grafiği elde edilmeye çalışılmıştır.

This shortcode LP Profile only use on the page Profile