Eğitim Binalarında Ofis Aydınlatması

Eğitim Binalarında Ofis Aydınlatması Üzerine Bir Çalışma

Nesnelerin ve çevrenin daha iyi görülebilmesini sağlamak amacıyla ışık uygulamak aydınlatma olarak tanımlanır. Bir mekânın aydınlatılması doğal ve yapay aydınlatma ile gerçekleştirilir. Doğal aydınlatmanın yetersiz olması durumunda yapay aydınlatma tercih edilmektedir. Işığın insan üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkisi olduğu bilinmektedir. Uygun aydınlatma ile görsel konfor şartları elde edilebilir. Doğru aydınlatmanın tasarlanması neticesinde iş verimi artacak, gereksiz yorgunluklar, baş ve göz ağrıları, sinirlilikler ortadan kalkacaktır. Bu sebeple doğru aydınlatma ofis ortamında çalışanların çalışma performansını yükseltmekte ve aynı zamanda fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmelerinin önüne geçilebilmektedir. Alanın her noktasında, amaçlanan kullanıma uygun olarak yeterli bir parlaklık seviyesinin elde edilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, çalışma düzleminde standartta belirtilen parlaklık seviyesinin sağlanması önemlidir.

Bu çalışmada iki ofiste aydınlık seviyeleri lüksmetre ile periyodik olarak günün belirli saatlerinde ölçülmüştür. Sonuçlar tablo ve grafiklerle yorumlanarak aydınlık seviyeleri standartlarla karşılaştırılmıştır. Aydınlatma tasarım yazılımı Dialux ile ofislerin aydınlatma tasarımları yapılarak aydınlık değerleri gerçek ölçümlerle karşılaştırılmıştır. Gerçek ölçüm değerlerinde ışık dağılımlarının ve aydınlık seviyelerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir.