Asenkron Motorun Matlab-Simulink ile Vektör Kontrollü Hız Denetimi

Asenkron Motorun Matlab-Simulink ile Vektör Kontrollü Hız Denetimi

Endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan asenkron motorların değişken hız kontrol uygulamaları gereken sistemlerde kontrolünün yapılması farklı kontrol yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada asenkron motorun Matlab Simulink ile modellemesi yapılarak dolaylı vektör kontrolü yöntemi ile hız kontrolü yapılmıştır. Simülasyonda elde edilen sonuçlar grafiklerle gösterilmiştir.