Arduino ile PV Analizör Tasarımı

Arduino ile PV Analizör Tasarımı

Bu çalışmada Arduino Uno R3 mikrodenetleyici ve farklı sensörler kullanılarak PV analizör tasarlanmıştır. Ölçülen verileri elde etmek ve standartlar için gerekli olan karakteristik grafikleri çizmek için bir analiz yazılımı geliştirilmiştir. Sonuçta, mevcut olanlardan nispeten ucuz olan ve gerekli standartları karşılayan bir PV Analizörü geliştirilmiştir.

Sanayileşmiş toplumlar için her geçen gün artan enerji talebi, geleneksel enerjinin yanında yenilenebilir enerji alanına da eğilimi arttırmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında; potansiyeli, çevresel kolaylık, erişilebilirlik ve verimliliği açısından güneş enerjisi kullanımı küresel olarak yaygınlaşmaktadır. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için fotovoltaik (PV) hücrelerin istenilen gücü elde etmek amacıyla seri ve paralel bağlanmaları ile oluşturulan güneş panelleri kullanılmaktadır.

Güneş enerjisi teknolojisinin zorluklarından biri mümkün olduğunca doğrudan güneş ışınımını toplayarak maksimum çıkış gücünü arttırmaktır. Güneşin gün içinde sürekli farklı konumlarda olması sebebiyle güneş panelleri optimum gücü üretemez. Bu nedenle güneş enerji sistemlerinin tasarımı, izlenmesi ve performans analizi önemlidir. PV izleme sistemleri genellikle sıcaklık, ışınım şiddeti, gerilim, akım vb. kaydedilecek çok sayıda parametrenin kullanılmasını gerektirir.

Bu çalışmada yüksek fiyatlı analizörlerin yerine daha ucuz maliyetli bir analizör elde etmek amaçlanmaktadır. Arduino UNO ile birlikte gerilim sensörü, akım sensörü, ışınım sensörü, sıcaklık sensörü, gerçek zaman saati sensörü kullanılarak bir PV analizör tasarlanmıştır. Analizör ile elde edilen ölçülmüş büyüklükler bir bilgisayara aktarılmak suretiyle Visual Studio C# yazılımı ile PV analizör veri toplama programı yazılmıştır. PV sisteminin gerçek zamanlı izlenebilmesi ve verilerin saklanması için bir veri toplama izleme sistemi tasarlanmıştır.