Arduino ile Ofis Aydınlatma Kontrolü

Eğitim Binalarındaki Ofis Aydınlatmasında Arduino Denetimli Ledli Aydınlatma

Diğer resmi kurumlarda olduğu gibi eğitim binalarındaki ofislerde de aydınlatmada yaygın olarak floresan lambalar kullanılmaktadır. Yüksek ışık akısı ve uzun ömürleri floresan lambaların tercih edilmesinde etkendir. Floresan lamba tesisatlarında starter ve balast gibi devre elemanlarının kullanılması gerekmektedir. Aktif güç ve reaktif güç sarfiyatına olan floresan lamba tesisatı, harmoniklerin oluşmasına sebep olarak enerji kalitesini azaltmaktadır. Aydınlatmada yeni teknoloji led armatürlerin kullanılmasının birçok avantajı bulunmaktadır. Çok esnek bir aydınlatma tasarım imkânı sağlayan ledlerin kullanımı gün geçtikçe diğer yapay ışık kaynaklarının yerini almaktadır. Floresan lambalara nazaran watt başına ışık akısının daha fazla olması, çok daha uzun ömürlü olmaları, mevcut aydınlatma tesisatına kolay adapte edilebilmeleri, parlaklık seviyelerinin daha esnek kontrol edilmesi ve sarfiyatlarının önemli oranda düşük olması led armatürleri öne çıkarmaktadır.

Bu çalışmada bir ofis ortamında yetersiz aydınlık seviyesine neden olan floresan lamba yerine, standart aydınlık seviyesinde aydınlatma sağlayacak olan led armatür tasarımı yapılmıştır. Tasarlanmış olan led armatür Arduino mikroişlemcisi ile denetlenmek suretiyle dimleme yapılmıştır. Günışığının yetersiz olduğu zamanlarda ışık seviyesi ayarlanarak standartlarda belirtilen aydınlık seviyesine ulaşılmaya çalışılmıştır. Tasarlanan sistem sayesinde ofisin aydınlatılmasında doğal ışığın yetersiz olması halinde otomatik olarak devreye girmesi, yeterli görsel konforun sağlanması ve enerji tasarrufu sağlaması hedeflenmiştir.